צילום: קורסים

מערכת שעות                   קורסים לבחירה בתיעדוף            

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
54029צילום סטודיו אשוקר איתןחובה אב'ד' 09:00-13:006.0
54158צילום סטודיו אפליט סשהחובה אא'ה' 09:15-13:156.0
54158צילום סטודיו אפליט סשהחובה אב'ה' 09:15-13:156.0
84459צילום רחובכהן יוסףא'א' 13:00-16:002.0
441234צילום תיעודי, צילום ישיר (טרה אינקוגניטה)יערי שרוןחובה בא'ד' 14:00-17:004.0
441234צילום תיעודי, צילום ישיר (טרה אינקוגניטה)יערי שרוןחובה בב'ד' 14:00-17:004.0
94455צילום, אופנה.חלבין מיכלבחירה מחלקתיתב'ב' 14:00-17:002.0
84497צילום, פיתוח והדפסה - סדנת צילום בסיסית בחדר חושךעובדיה מוטיחובה אא'ב' 14:00-17:00.0
84497צילום, פיתוח והדפסה - סדנת צילום בסיסית בחדר חושךעובדיה מוטיחובה אא'ד' 14:00-17:00.0
4719צילום, צופה, חללמימון רמיחובה אא'ב' 10:00-13:004.0
4719צילום, צופה, חללמימון רמיחובה אא'ב' 14:00-17:004.0
4719צילום, צופה, חללמימון רמיחובה אב'ב' 10:00-13:004.0
4719צילום, צופה, חללמימון רמיחובה אב'ב' 14:00-17:004.0
4028קמרה לוסידה וקמרה אובסקורה הלכו ליםגרשוני אוריבחירה מחלקתיתא'ג' 10:00-13:002.0
496059שוטטות בעקבותקרצמן מיקי, פרופ' חברבחירה מחלקתיתא'ג' 14:00-17:002.0
84485תהליכים דיגיטלים - סדנת הדפסה למתקדמים/ שנה ב׳אלוני גליתחובה בא'ה' 10:00-13:002.0
84485תהליכים דיגיטלים - סדנת הדפסה למתקדמים/ שנה ב׳אלוני גליתחובה בב'ה' 10:00-13:002.0
4044תחומים וגישות - שפת הצילוםסגורסקי גוסטבוחובה אא'ב' 10:00-13:004.0
4044תחומים וגישות - שפת הצילוםסגורסקי גוסטבוחובה אב'ב' 10:00-13:004.0
4044תחומים וגישות - שפת הצילוםסט הדסחובה אא'ב' 10:00-13:004.0
דפים: < 1 2 3 4 5 >