צילום: קורסים

קורסים לבחירה בתיעדוף            

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
84484פוטוריזם ירושלמישלף מעיןבחירה מחלקתיתב'ב' 10:00-13:002.0
4044פורום שנה א (תחומים וגישות)סגורסקי גוסטבוחובה אא'ד' 10:00-13:004.0
4044פורום שנה א (תחומים וגישות)סגורסקי גוסטבוחובה אב'ד' 10:00-13:004.0
4044פורום שנה א (תחומים וגישות)סט הדסחובה אא'ד' 10:00-13:004.0
4044פורום שנה א (תחומים וגישות)סט הדסחובה אב'ד' 10:00-13:004.0
84495פורום שנה ג' - חילופי סטודנטיםבן-דב איילחובה גא'ג' 17:00-20:002.0
84495פורום שנה ג' - חילופי סטודנטיםבן-דב איילחובה גב'ג' 17:15-20:152.0
84491צילום וזהויותיפמן רונהחובה גא'ה' 14:00-17:002.0
54066צילום מבוים – למתקדמיםשוקר איתןבחירה מחלקתיתא'ב' 13:30-17:302.0
84459צילום רחובכהן יוסףא'א' 13:00-16:002.0
84459צילום רחובכהן יוסףב'א' 13:00-16:002.0
441234צילום תיעודי – צילום ישיר עכשווי כדימוי מורכביערי שרוןחובה בא'ג' 10:00-13:004.0
441234צילום תיעודי – צילום ישיר עכשווי כדימוי מורכביערי שרוןחובה בב'ג' 10:00-13:004.0
84497צילום, פיתוח והדפסה - סדנת צילום בסיסית בחדר חושךעובדיה מוטיחובה אא'ב' 14:00-17:002.0
84497צילום, פיתוח והדפסה - סדנת צילום בסיסית בחדר חושךעובדיה מוטיחובה אא'ה' 14:00-17:002.0
4719צילום, צופה, חללמימון רמיחובה אא'ד' 10:00-13:004.0
4719צילום, צופה, חללמימון רמיחובה אא'ד' 14:00-17:004.0
4719צילום, צופה, חללמימון רמיחובה אב'ד' 10:00-13:004.0
4719צילום, צופה, חללמימון רמיחובה אב'ד' 14:00-17:004.0
84490צילום, קולנוע ואשליה - 'הבמה האחורית'קאפ תומרחובה גב'ה' 14:00-17:002.0
דפים: < 1 2 3 4 5 >