צילום: קורסים

קורסים לבחירה בתיעדוף            

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
94452תוכנית מתמחיםעדיקא דודא'ד' 17:00-20:00.0
94452תוכנית מתמחיםעדיקא דודב'ד' 17:00-20:00.0
4700תפיסה חזותית – מבוא לתפיסה ויזואליתקופרמן ראובןחובה אא'ד' 14:00-17:002.0
4700תפיסה חזותית – מבוא לתפיסה ויזואליתקופרמן ראובןחובה אב'ד' 14:00-17:002.0
דפים: < 1 2 3 4 5