צילום: קורסים

מערכת שעות                   קורסים לבחירה בתיעדוף            

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
4044תחומים וגישות - שפת הצילוםסט הדסחובה אב'ב' 10:00-13:004.0
4700תפיסה חזותיתקופרמן ראובןחובה אא'ה' 14:00-17:002.0
4700תפיסה חזותיתקופרמן ראובןחובה אב'ה' 14:00-17:002.0
דפים: < 1 2 3 4 5