צילום: קורסים

קורסים לבחירה בתיעדוף            

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
94455צילום.אופנה – מחשבות על צילום ואופנהחלבין מיכלבחירה מחלקתיתב'ב' 14:00-17:002.0
496059צלם עיתונות – רגעים מכריעים בתולדות הפוטוז׳ורנליזםקרצמן מיקי, פרופ' חברבחירה מחלקתיתא'ג' 10:00-13:002.0
4028קמרה לוסידה וקמרה אובסקורה הלכו ליםגרשוני אוריבחירה מחלקתיתא'ג' 10:00-13:002.0
496058שוטטות בעקבות – צילום ומיפויקרצמן מיקי, פרופ' חברבחירה מחלקתיתב'ג' 10:00-13:002.0
84485תהליכים דיגיטליים – סדנת הדפסה למתקדמיםאלוני גליתחובה בא'ד' 10:00-13:002.0
84485תהליכים דיגיטליים – סדנת הדפסה למתקדמיםאלוני גליתחובה בא'ד' 14:00-17:002.0
4700תפיסה חזותית – מבוא לתפיסה ויזואליתקופרמן ראובןחובה אא'ד' 14:00-17:002.0
4700תפיסה חזותית – מבוא לתפיסה ויזואליתקופרמן ראובןחובה אב'ד' 14:00-17:002.0
דפים: < 1 2 3 4 5