צילום: קורסים

קורסים לבחירה בתיעדוף            

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
84485תהליכים דיגיטליים – סדנת הדפסה למתקדמיםאלוני גליתחובה בא'ד' 10:00-13:002.0
84485תהליכים דיגיטליים – סדנת הדפסה למתקדמיםאלוני גליתחובה בא'ד' 14:00-17:002.0
54633site specific – יצירה בצילום תלוית מקוםאפרתי יעלבחירה מחלקתיתא'ד' 10:00-13:002.0
84480הנחיה שנה ד'אפרתי יעלהנחיה ראשית ג דא'ד' 14:00-17:004.0
84480הנחיה שנה ד'אפרתי יעלהנחיה ראשית ג דב'ד' 14:00-17:004.0
84457וידאו הרג את כוכב הרדיובלבן שרוןבחירה מחלקתיתא'ב' 14:00-17:002.0
46372בת עין"- העיר העתיקה בירושלים"בן-דב איילבחירה מחלקתיתא'ג' 10:00-13:002.0
46372בת עין"- העיר העתיקה בירושלים"בן-דב איילבחירה מחלקתיתב'ג' 10:00-13:002.0
84495פורום שנה ג' - חילופי סטודנטיםבן-דב איילחובה גא'ג' 17:00-20:002.0
84495פורום שנה ג' - חילופי סטודנטיםבן-דב איילחובה גב'ג' 17:15-20:152.0
496053סוגות בצילום של המאה ה 20בן-דב איילחובה אא'ג' 10:00-13:001.0
496053סוגות בצילום של המאה ה 20בן-דב איילחובה אא'ג' 14:00-17:001.0
496053סוגות בצילום של המאה ה 20בן-דב איילחובה אב'ג' 10:00-13:001.0
496053סוגות בצילום של המאה ה 20בן-דב איילחובה אב'ג' 14:00-17:001.0
4028קמרה לוסידה וקמרה אובסקורה הלכו ליםגרשוני אוריבחירה מחלקתיתא'ג' 10:00-13:002.0
496061בחזרה לעתידגרשוני אוריבחירה מחלקתיתב'ג' 10:00-13:002.0
496062סיפור מסגרת – סדנת צילום וספרגרשוני אוריבחירה מחלקתיתא'ג' 14:00-17:002.0
496063סיפור בהמשכים – סדנת צילום וספרגרשוני אוריבחירה מחלקתיתב'ג' 14:00-17:002.0
84488מבט שנידאום דרורבחירה מחלקתיתא'ד' 10:00-13:002.0
94453הנחיה שנה ד'דאום דרורחובה דא'ד' 14:00-17:004.0
דפים: 1 2 3 4 5 >