עיצוב אורבני: אודות התוכנית

התכנית בעיצוב אורבני בבצלאל, מובילה כפלטפורמה אקדמית לניהול שיח וידע על העיר הישראלית וכחלק מרשת של שיתופי פעולה מקומיים ובינלאומיים. התכנית מהווה צומת תיאורטי ומקצועי לדיון בסוגיות עיצוביות ותכנוניות בעיר. התכנית דוגלת במצוינות אקדמית ומציעה מגוון קורסים המכשירים את בוגרי התכנית למעצבים אורבניים ולחוקרים בעלי עולם מושגים תיאורטי עדכני, שיתרמו לשיח ולפרקטיקה העירוניים בישראל ובעולם. הלימוד והמחקר התיאורטיים משמשים בסיס ידע לעבודת הסטודיו המהווה שדה מחקר ופעולה חלוציים ומתווי דרך בעיצוב אורבני. עבודת הסטודנטים והמרצים בתכנית מבוססת על יצירת מעורבות אקטיבית של התכנית, הסגל והסטודנטים בחיים העירוניים בישראל בכלל ובירושלים בפרט.
השיח המקומי והבינלאומי על הסביבה הבנויה הניחו את העיר והעירוניות במרכז תשומת הלב, והקונטקסט העירוני הפך להיות מוקד למחקרים רבים בארץ ובעולם. באותה העת, העלייה במודעות החברתית והתסכול ממצב הדיור שהובילו למחאות ברחבי העולם איששו שוב את מרכזיותה של העירוניות בחברה ואת חשיבות העיר, המרחב הציבורי והרחוב. כתוצאה, החיפוש הנמשך אחר צורת חיים בת קיימא וברת השגה העלה באופן חסר תקדים בעת החדשה, את חשיבות העיצוב האורבני היום בארץ ובעולם.                                  
התכנית מבוססת על תחומי ידע מגוונים ובמרכזה זיקה בין לימודי הסטודיו לבין לימודי הקורסים התיאורטיים והמתודולוגיים. הדיון והמחקר בתכנית עוסקים בין היתר בסוגיות כגון: המרחב הציבורי בעיר העכשווית, אקולוגיות עירוניות (נוף, סביבה וקיימות), קהילות ואקטיביזם עירוני, התחדשות עירונית, גבולות המטרופוליס, נופים היסטוריים אורבניים, היסטוריה וזיכרון בעיר העכשווית, תבניות חדשניות בארגון העיר ועוד.

מבנה התוכנית

התכנית מתמקדת בנושאים העומדים על סדר היום הציבורי הן ברמה התיאורטית והן ברמה היישומית, תוך התייחסות רב-תחומית ואינטגרטיבית בין עבודת הסטודיו לבין המחקר והלימודים התיאורטיים. תוקפו האקדמי של הסטודיו מושתת על מחקר עירוני-יישומי, כמו גם על ניתוח ופרשנות של הדיון העיוני בקורסים ובסמינרים. התכנית בוחנת את מצבן הערכי של סוגיות פוליטיות, חברתיות וכלכליות ומלימוד שכבות אורבניות מגוונות בתוך הערים. בין היתר נדונות שאלות אתיות של ניצול משאבי קרקע, שמירת המשאבים לדורות הבאים, התחדשות עירונית, ציפוף ושיקום, שימור אורבני ומורשת, שטחים פתוחים, תבניות חדשניות בארגון העיר, שינויים במאפייני המע"ר ועוד.
התוכנית מבוססת על שתי חטיבות לימוד ודיון עיקריות:
 
חטיבה 1: לימודי עיצוב
מטרתה הראשית של חטיבה זו הנה לפעול באופן אינטגרטיבי ולהפגיש בין הידע המתודולוגי והתיאורטי לבין הפעולה התכנונית. במסגרת קורסי החובה בלימודי העיצוב עוסקים הסטודנטים בעיצוב ובתכנון של סוגיות אורבניות, מתוך הבנה שלצד הממד המקצועי של העשייה מתקיים שיח תיאורטי משמעותי הנובע מתוך עשייה זו. הלימודים בקורסים אלו עוסקים בנושאים שעל סדר היום הציבורי ומתמקדים בבחינת היבטים של פיתוח, שימור, הסתגלות, התחדשות ומרכיבים נוספים של העיר והיישוב הלא-עירוני. תוצאת העבודה בסטודיו הינה פרוייקט תכנוני בעיצוב עירוני– הארכיטקטורה של העיר– המתמודד עם הסוגיות שהועלו. כל הקורסים בחטיבה זו הינם חובה.
כל קורס סטודיו/פרויקט גמר נלמד בהיקף של 3 ש"ש ומקנה לסטודנט 6 נ"ז.

חטיבה 2: תיאוריה והיסטוריה של העיר
קורסי החובה בתיאוריה והיסטוריה של העיר נבחרו מתוך הרצון לדון בעיר כתופעה היסטורית תרבותית, חברתית וכלכלית ובפרדיגמות התכנוניות שהיו נהוגות במאתיים השנים האחרונות. חטיבה זו מהווה תשתית אינטלקטואלית לסטודנטים ופורשת בפניהם תיאוריות בתחום כמו גם פרספקטיבה היסטורית אודות העיר והתפתחותה. אלו משמשים מצע אקדמי לדיון בתכנית.  במסגרת זו על הסטודנטים להשתתף בסדרת הרצאות האורח של התכנית באופן סדיר כחלק מתכנית הלימודים.

קורסי חובה מתודולוגיים:
אל לימודי הסטודיו מצורפים מקצועות התמך של תשתית עירונית, כלכלה עירונית, G.I.S ומערכות מיחשוב תלת- ממדיות ותיאוריות ומודלים בארגון העיר כנושאים המזינים את עבודת הסטודיו באופן שוטף. אנו רואים בקורסים המתודולוגיים אמצעי חשוב להעמקת הידע ולמתן כלים עכשויים לעוסקים בתכנון ולפיכך נדבך מהותי בהתפתחות הסטודנטים בתכנית.

סמינרי בחירה:
קורסי הסמינר מאפשרים התעמקות בנושאים ספציפיים המהווים חלק מן הפן העיוני של הלימוד המעשי בסטודיו. לצורך כך בחרנו נושאים אשר אנו סבורים כי יש להם ערך מוסף משמעותי להשכלתו של המעצב האורבני. כל הסמינרים מחייבים כתיבת עבודה סמינריונית ברמה מתקדמת בהיקף אקדמי מלא ובכלל זה סקירה ביבליוגרפית ועבודת ביניים (רפרט). נושאי הסמינרים נבחרים בקפידה על מנת לפרוש בפני הסטודנטים את תחומי המחקר העירוני העכשווי תוך התייחסות בין-תחומית ומגוונת.

קורסי בחירה:
קורסי הבחירה בתכנית נבחרים על פי תרומתם הפוטנציאלית להרחבת הידע של הסטודנטים. אנו מקפידים שקורסים אלו יושתתו על תחומי ידע מגוונים ממדעי הרוח והחברה ויהוו מסגרת משלימה ללימוד בתכנית.
 
הרצאות אורח
בנוסף, סדרת הרצאות אורח בתחומים מגוונים תינתן אחת לשבועיים
 
לפירוט נוסף בעמוד תוכנית הלימודים