מסלול התמחות בעיר ונוף | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים