עיצוב אורבני - תואר שני - תקנונים ונהלים | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים