יצירת קשר
للتواصل معنا
Contact Us

קמפוס הר הצופים

מחלקות

אמנויות (M.F.A)

רח' הרצל 119, תל אביב
03-6824082
פקס: 03-5187979
mfa@bezalel.ac.il

אמנויות המסך

הר הצופים, בניין סוויג, קומה 5
02-5893340
פקס: 02-5893335
screen@bezalel.ac.il

אמנות (B.A)

הר הצופים, בניין סוויג, קומה 6
02-5893317
פקס: 02-5820067
art@bezalel.ac.il

ארכיטקטורה

רח' בצלאל 1 ירושלים
02-6253121
פקס: 02-6253122
arch@bezalel.ac.il

היחידה ללימודי חוץ

בית הנסן, רח' גדליהו אלון 14, ירושלים (מול מכון הרטמן)
02-6249363
פקס: 02-6249371
info.be@bezalel.ac.il

מדיניות ותאוריה של האמנויות (M.A)

בית הנסן, רח' גדליהו אלון 14, ירושלים (מול מכון הרטמן)
02-5631584
m.a.prg@bezalel.ac.il

עיצוב אורבני

בית הנסן, רח' גדליהו אלון 14, ירושלים (מול מכון הרטמן)
02-6536684, 052-3882981
urbdes@bezalel.ac.il

עיצוב קרמי וזכוכית

הר הצופים, בניין סוויג, קומה 4
02-5893327
פקס: 02-5824068
ceramic_glass@bezalel.ac.il

עיצוב תעשייתי (B.DES)

הר הצופים, בניין סוויג, קומה 7
02-5893264
פקס: 02-5818569
indusdes@bezalel.ac.il

עיצוב תעשייתי (M.DES)

בית הנסן, רח' גדליהו אלון 14, ירושלים (מול מכון הרטמן)
02-6332996
idmaster@bezalel.ac.il

צורפות ואופנה

הר הצופים, בניין ויילר, קומה 7
02-5893251
פקס: 02-5827214
jf@bezalel.ac.il

צילום

הר הצופים, בניין ויילר, קומה 8
02-5893233
פקס: 02-5893290
photography@bezalel.ac.il

תקשורת חזותית (B.DES)

הר הצופים, בניין ויילר, קומה 8
02-5893323, 02-5893359
פקס: 02-5821095
viscom@bezalel.ac.il

תקשורת חזותית (M.DES)

הר הצופים, בניין ויילר, קומה 8
02-5893383
vc.mdes@bezalel.ac.il

תרבות חזותית וחומרית

הר הצופים, בניין סוויג, קומה 7
02-5893315, 02-5893316
פקס: 02-5983223
ht2@bezalel.ac.il

הנהלה

לשכת הנשיא

הר הצופים, בניין סוויג, קומה 7
02-5893222
פקס: 02-5820595
president@bezalel.ac.il

לשכת מנכ"ל

הר הצופים, בניין סוויג, קומה 7
02-5893297, 02-5893204
פקס: 02-5893284
vpadmin@bezalel.ac.il

סגנית נשיא

הר הצופים, בניין סוויג, קומה 7
02-5893302
פקס: 02-5820595
deputy-p@bezalel.ac.il

סמנכ"ל

הר הצופים, בניין סוויג, קומה 5
02-5893253
shimon.m@bezalel.ac.il

קשרי חוץ ופיתוח משאבים

הר הצופים, בניין סוויג, קומה 7
02-5893214
פקס: 02-5820595
development@bezalel.ac.il

מנהלה

איגוד הסטודנטים והסטודנטיות

הר הצופים, בניין ויילר, קומה 7
02-6525036
egood.mazkira@gmail.com

ארכיון בצלאל

הר הצופים, בניין ויילר, קומה 9
02-5893382, 02-5893276, 02-5893292
פקס: 02-5893203
nadav@bezalel.ac.il

ביטחון

הר הצופים, בניין ויילר, קומה 5
02-5893266
פקס: 02-5893216
security@bezalel.ac.il

דקנאט הסטודנטים

הר הצופים, בניין ויילר, קומה 8
02-5893279
פקס: 02-5893339
dean@bezalel.ac.il

דקנאט הסטודנטים ה - "מרכז"

הר הצופים, בניין ויילר, קומה 8
02-5893220
פקס: 02-5893339
dean-fc@bezalel.ac.il

היחידה לרב תרבותיות ומגוון, חינוך וחברה

הר הצופים, בניין ויילר, קומה 8
02-5893289, 02-5893339
perach@bezalel.ac.il

הפקה

הר הצופים, בניין סוויג, קומה 7
02-5893206, 02-5893226
פקס: 02-5893268
producer@bezalel.ac.il

חוות מחשבים ומרכז ההדפסות

הר הצופים, בניין ויילר, קומה 9
02-5893239
tzionus@bezalel.ac.il

חילופי סטודנטים

הר הצופים, בניין סוויג, קומה 7
02-5893387
פקס: 02-5893215
exchange.program@bezalel.ac.il

חשבות וכספים

הר הצופים, בניין סוויג, קומה 7
02-5893281, 02-5893356
פקס: 02-5893260
accounting@bezalel.ac.il

מדור שכר לימוד

הר הצופים, בניין סוויג, קומה 7
02-5893242
פקס: 02-5893351
studentaccounts@bezalel.ac.il

מזכירות אקדמית

הר הצופים, בניין סוויג, קומה 7
02-5893313, 02-5893347
פקס: 02-5826573
academ@bezalel.ac.il

מחסן מרכזי

הר הצופים, בניין ויילר, קומה 8
02-5893236
פקס: 02-5893354
equipment@bezalel.ac.il

מנהל אקדמי (סטודנטים)

הר הצופים, בניין ויילר, קומה 7
02-5893310
פקס: 02-5826573
liatb@bezalel.ac.il

מערך הסיוע הכלכלי

הר הצופים, בניין ויילר, קומה 8
02-5893269
פקס: 02-5893339
dean-fc@bezalel.ac.il

מערך הסיוע הרגשי והאקדמי

הר הצופים, בניין ויילר, קומה 8
02-5893220, 02-5893339
liora@bezalel.ac.il

מערכות מידע ומחשוב

הר הצופים, בניין סוויג, קומה 7
02-5893240
פקס: 02-5893239
efraimy_e@bezalel.ac.il

מרכז הפניות לסטודנט

הר הצופים, בניין סוויג, קומה 7
02-5893314, 02-5893291
פקס: 02-5826573
studentsinfo@bezalel.ac.il

משאבי אנוש

הר הצופים, בניין סוויג, קומה 7
02-5893294, 02-5893279, 02-5893278
פקס: 02-5823094
humanresources@bezalel.ac.il

ספריה ומאגרים דיגיטליים

הר הצופים, בניין ויילר, קומה 9
02-5893277, 02-5893283, 02-5893203
פקס: 02-5893203
library@bezalel.ac.il

קשרי חוץ ופיתוח משאבים

הר הצופים, בניין סוויג, קומה 7
02-5893303
פקס: 02-5823094
pr@bezalel.ac.il

רכש

הר הצופים, בניין ויילר, קומה 5
02-5893330, 02-5893329
פקס: 02-5812601
purchase@bezalel.ac.il

שיווק, פרסום ואירועים

הר הצופים, בניין סוויג, קומה 7
02-5893378
פקס: 02-5823094
marketing@bezalel.ac.il

תורני ביטחון - הר הצופים

הר הצופים, בניין ויילר, קומה 5
052-3862718
security@bezalel.ac.il

תפעול תחזוקה

הר הצופים, בניין ויילר, קומה 5
02-5893266
פקס: 02-5812601
gadi@bezalel.ac.il

תפעול משק ומחסנים

הר הצופים, בניין ויילר, קומה 5
02-5893306
פקס: 02-5812601
idankoka@bezalel.ac.il

תקשוב קורסים ואתר האינטרנט של בצלאל

הר הצופים, בניין ויילר, קומה 9
02-5893370
moranys@bezalel.ac.il