ביטחון ובטיחות
الأمن والأمان
Safety & Security

אימיילים חשובים
של ביטחון ובטיחות


ביטחון בניין סוויג
קומה 5
טל: 02-5893266
פקס: 02-5893216
דוא"ל: security@bezalel.ac.il
 
תורני ביטחון
הר הצופים בניין ויילר
קומה 5
טל: 052-3862718
מעמוד זה תוכלו להגיע לנהלים והוראות של הביטחון והבטיחות בבצלאל
הנהלים מיועדים לשימוש פנימי בבצלאל בלבד ואין להעבירם לגורמים מחוץ לאקדמיה