מכינה לחברה הערבית
الدورة التحضيرية للطلاب العرب
Preparatory Program for the Arab Community

 

להרשמה למכינה נא לעבור לשפה הערבית