הרשמה למכינה לחברה הערבית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

 

להרשמה למכינה נא לעבור לשפה הערבית, ניתן לקבל מידע גם טלפונית  0503502095