הרשמה לבצלאל - תואר ראשון | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים