איגוד הסטודנטים
الرابطة الطلابية
Student Union

איגוד הסטודנטים מייצג את האינטרסים של הסטודנטיות והסטודנטים מול הנהלת בצלאל, הן בהיבטים אקדמיים והן בהיבטי רווחת הסטודנט, וכן מייצג את הסטודנטים בסנאט האקדמיה. לאיגוד שמורה זכות הצבעה בסנאט, שהוא הגוף האקדמי העליון של בצלאל.  

איגוד הסטודנטים בבצלאל שואף לקדם את האינטרסים ואת שיתוף הפעולה עם האקדמיה למען ציבור הסטודנטים כולו. נציגי האיגוד עומדים על משמר חופש הביטוי, החופש האקדמי ושמירת האקדמיה כסביבה סבלנית, בטוחה ומכילה.

בנושאים האקדמיים פועל האיגוד לשיפור איכות ההוראה בכל המחלקות, על ידי חיזוק מרצים איכותיים וחיזוק הקשר עם המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים. כמו כן, פועל האיגוד לעידוד הטמעת שיטות הוראה מתוקשבות ובניית פלטפורמה רוחבית ללימוד תוכנות העיצוב.

בתחום רווחת הסטודנט מקדם האיגוד את שיפור תנאי המחייה בקמפוסים ומחוצה להם, בדגש על תשלומים "אפורים" שמכבידים על סטודנטים במקצועות האמנות והעיצוב. האיגוד מסייע בהקמת קבוצות רכישה לציוד ולחומרים ופועל על מנת להקל על יוקר המחייה הסטודנטיאלי.
בתחום החברתי איגוד הסטודנטים הוא הבמה המשמעותית ביותר לפעילות חברתית מתוך הקמפוס ומחוצה לו:

  • תמיכה בקידום יוזמות של מעורבות חברתית
  • קידום פעילויות עירוניות, שיתופי פעולה עם גורמים מוניציפליים ומנהלים קהילתיים בירושלים וברחבי הארץ.
  • קידום שיתופי פעולה ארציים כחלק פעיל מהתאחדות הסטודנטים הארצית.
  • הרחבת פעילות ״הבית הלבן״ במסגרת חוצות היוצר, פלטפורמה המאפשרת חשיפה של התוצרים הסטודנטיאליים האקדמיים מחוץ לכתלי בצלאל.
  • בחינת האפשרות להקמת חנות קבועה שתהיה פתוחה במשך כל ימי השנה, ותעניק הזדמנות מתמשכת לסטודנטים להציג ולמכור את עבודותיהם.
  • הפקת אירועים ומסיבות עבור הסטודנטים.

 

דקל שונפלד - יו״ר איגוד הסטודנטים בצלאל 

בר וקנין - סיו״ר איגוד הסטודנטים בצלאל