רשות המחקר והחדשנות
مكتب الأبحاث والابتكار
Research & Innovation Authority

תוכן ראשי

בצלאל מייחסת חשיבות רבה לקידום המחקר והחדשנות מבוססי האמנות והעיצוב, לטובת החברה והקהילה המדעית.
ד"ר יואב פרידמן
ד"ר יואב פרידמן, ראש הרשות

בצלאל מייחסת חשיבות רבה לקידום המחקר והחדשנות מבוססי האמנות והעיצוב, לטובת החברה והקהילה המדעית. כאקדמיה מובילה בתחומה, ייסדה בצלאל את הרשות למחקר וחדשנות הפועלת לקידום מעמדה המחקרי של בצלאל, תוך חיזוק האתוס המחקרי-חדשני בכל אחת מפעולותיה. הרשות הינה הסמכות המקצועית בכל הקשור לקידום מחקר, ומעניקה תשתית תומכת לגיוס משאבים אקדמיים וניהולם.

הרשות פועלת לפיתוח יכולות מוסדיות ושיתופי פעולה בתחומי המחקר והחדשנות, ומסייעת לחברי הסגל לממש את שאיפותיהם האקדמיות. מימוש פוטנציאל זה מתאפשר, בין היתר, הודות לשיתופי פעולה עם גופי מחקר וחדשנות שונים – ממשלתיים, אקדמיים ועסקיים, ועל ידי הבטחת התשתית הארגונית וניהולם התקין של תקציבי המחקר.

משימות רשות המחקר והחדשנות

  • איתור קולות קוראים למחקרים, בארץ ובעולם, והפצתם בקרב חברי הסגל הרלוונטיים;
  • סיוע בהגשת בקשות לקרנות מחקר, בדגש על היבטי תכנון, כתיבה ותקצוב;
  • ליווי צוות המחקר לאורך תקופת המענק, וסיוע בניהולו התקין ובעמידה בכללי הקרנות;
  • סיוע בדיווחים השוטפים לאורך תקופת המענק, ובהגשת הדו"חות הסופיים בסיום התקופה;
  • פיתוח וליווי שיתופי פעולה בין-מוסדיים ובינלאומיים;
  • הפעלת קרן קשרי מדע מוסדית, שנועדה לטפח ולהרחיב את רשת הקשרים הבינלאומיים של בצלאל;
  • ייעוץ מקצועי בתחום האתיקה במחקר.
ד"ר יואב פרידמן
ד"ר יואב פרידמן, ראש הרשות

מה קורה ברשות החדשנות