קול קורא | מענק למחקר בתחום היצירה היהודית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קול קורא | מענק למחקר בתחום היצירה היהודית

(חומרית או חזותית)
פורסם ב
28.1.24

בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים מתכבדת להשיק את הקול הקורא השנתי השביעי למענק המחקר בתחום היצירה היהודית, תרומת רענן וניקול אגוס. הקול הקורא פתוח לכל המחקרים העוסקים בכלל תחומי האמנות, הציור, הפיסול, הארכיטקטורה ותשמישי הקדושה הקשורים לתרבות היהודית. במחקר ניתן להתייחס למשמעותם העיצובית, האמנותית, החזותית, החומרית, החברתית, הכלכלית או הפוליטית של תחומים אלו, כמו גם במחקרי פיתוח בתחום זה. ניתן להגיש הן הצעות מחקר עיוניות והן יישומיות. 

גובה המענק: 25,000 ₪
תקופת המחקר: שנה אחת מיום קבלת המענק

על הבקשות לכלול את המרכיבים הבאים:
1. קובץ קורות חיים אקדמי
2. הצעת מחקר (בעברית או באנגלית עד 5 עמודים).

מבנה הצעת המחקר:

  • כותרת המחקר בעברית ובאנגלית.
  • שאלת המחקר.
  • רקע מדעי - התייחסות למחקר קודם הרלוונטי לנושא ההצעה. 
  • חשיבות המחקר המוצע - התייחסות למימד החדשנות ולתרומתו העתידית של המחקר לשדה החקר.
  • תכנית המחקר - כיצד יבוצע המחקר מבחינה מתודולוגית תוך ציון אבני דרך.
  • תוצרי המחקר – האם מדובר במחקר עיוני או יישומי, ומה התוצרים הצפויים בו. 
  • רשימה ביבליוגרפית.

הקול הקורא פתוח לכל סגל ההוראה בבצלאל המועסק ב4 ש"ש לפחות בשנה"ל תשפ"ד

הצעות מחקר יש לשלוח לכתובת research@bezalel.ac.il

מועד אחרון להגשה:
22.2.2024 | 18:00