המרכז לפיתוח מקיים
مركز التطور المستديم
Bezalel’s Sustainable Development Hub

גלריה ראשית

תוכן ראשי

המרחב לפיתוח מקיים פועל בגישה מערכתית להשריש חשיבה וכלים מקצועיים שיובילו להכרה באחריות זו ולבניית מסוגלות מקצועית לחולל שינוי מקיים.

הפיתוח המקיים עומד בראש סדר היום הלאומי והעולמי בהובלת האומות המאוחדות, האיחוד האירופי, ממשלות, אוניברסיטאות, וארגונים אזרחיים ועסקיים. סדר יום זה מכתיב תפיסה של קיימות, המשלבת בין הצורך להתפתחות אנושית וכלכלית מתמשכת ובין צורך לשמור על ההזדמנות של הדורות הבאים להתפתח. מכיוון שבצלאל מכשירה את המעצבות, המעצבים, האמניות והאמנים, אדריכליות ואדריכלים שבפעילותם מתווים את התרבות ואחראים על חזות מוצרים ומבנים שמאפיינים את החברה הישראלית, מוטלת על כתפי האקדמיה אחריות עצומה כלפי הדורות הבאים. המרחב לפיתוח מקיים פועל בגישה מערכתית להשריש חשיבה וכלים מקצועיים שיובילו להכרה באחריות זו ולבניית מסוגלות מקצועית לחולל שינוי מקיים. בפעילותו, המרחב לפיתוח מקיים מעודד את הסטודנטיות והסטודנטים לקחת חלק מנהיגותי דרך זיהוי אתגרים מערכתיים מורכבים, לשאול שאלות, לנקוט עמדה ביקורתית וליישם פתרונות הלוקחים בחשבון היבטים חברתיים, קהילתיים וסביבתיים.

המהות הבצלאלית בנויה מזהות מקצועית, אוצר מילים, ותהליכי יצירה ייחודיים. המרחב לפיתוח מקיים בבצלאל מוביל את הטמעת הקיימות בבצלאל דרך פיתוח תשתית אקדמית להוראה ולמחקר. תשתית זו מוסיפה לסל הכלים המקצועיים יכולות להתמודדות עם המורכבות וקנה המידה הנרחב של אתגרי הפיתוח המקיים. בין היכולות הייחודיות נמצאת חשיבה מערכתית, חשיבה אסטרטגית וכישורים בינאישיים למחקר וליצירה בצוות רב-תחומי. זאת מנקודת מבט אקולוגיות והפנמת צרכי הדורות הבאים והחברה כולה אל תהליך היצירה. 

פעילות המרחב מציבה את הפיתוח המקיים כמרכיב מרכזי בסדר העדיפויות של האקדמיה, תוך מחקר אישי וקבוצתי, פרסומים אקדמיים, עריכת כנסים וימי עיון, קידום שיתופי פעולה עם גופים אקדמיים, אזרחיים ועסקיים, ברמה העירונית, הלאומית, האזורית והגלובלית.

ראש המרחב - דר׳ אלעד פרסוב elad.persov@post.bezalel.ac.il

מה קורה במרכז