המרכז לפיתוח מקיים
مركز التطور المستديم
Bezalel’s Sustainable Development Hub

מחקר והוראה

מגוון תחומי היצירה והפעילות של מחלקות האקדמיה השונות מהווה ערך יסודי לקידום המחקר לפיתוח מקיים. המחקר מתבצע כבסיס לשיתופי פעולה בין דיסציפלינות ותחומי מחקר נוספים. שילוב מתודות חשיבה עיצובית ומחקר עיצוב מהווה הצעת ערך משמעותית לקבוצות מחקר בתחומי המדע, הטכנולוגיה, החברה והתרבות. המחקרים השונים מתבצעים בשיתוף והובלה של מרצי ומרצות האקדמיה. הפעילות המחקרית  מזינה בידע ובמיומנויות מתקדמים את הסגל ואת הסטודנטים והסטודנטיות בבצלאל ובכך גם מעשירה את תכניות הלימודים ואת אופני ההוראה, דבר שמציב את הקיימות כחלק בלתי נפרד מתהליכי העיצוב והיצירה של הסטודנטים והבוגרים.

המרחב לפיתוח מקיים מקדם את הטמעת הקיימות בבצלאל על ידי התמודדות עם שני אתגרים פדגוגיים: 1) בניית גוף ידע, טכני ותיאורטי המשולב עם הבניית רגש כלפי נושא הקיימות 2) ניסוח והטמעה של יעדי הוראה ותוצרי למידה חדשים, שיובילו לבניית יכולות שימצבו את הבוגרים בחזית המאמץ הגלובלי לפיתוח מקיים. 

המרכז מרחיב את תחומי הידע עמם מתקיים שיתוף פעולה פדגוגי. בנוסף לפעילות בתוך האקדמיה מתקיימים שיתופי פעולה עם תחומים אקדמיים נוספים כגון: מדעי הסביבה, מדעי המחשב, מדעי המדינה, לימודי תרבות, עבודה סוציאלית, חינוך, אנתרופולוגיה ועוד, שעשויים להפוך לשותפים פעילים במחקר - תוך מתן ערך מוסף ועזרה באתגרים של פיתוח מקיים.