המרחב לפיתוח מקיים - שיתופי פעולה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים