נגישות
الوصول
Accessibility

לעיון נוסף:

זכותון לסטודנטים עם מוגבלות

פנייה בנושא נגישות
פניות בנושא נגישות, שאלות או הבהרות והצעות נוספות תוכלו להפנות אלינו באמצעות מילוי הטופס 

 

** הכתוב בלשון זכר אך מכוון באופן שווה לשני המינים

 

שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות נכנס לתוקפו הממשי בזכות  האמנה בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות שהתקבלה באו"ם בשנת 2006.

אמנה זו של האו"ם אושרה ע"י מדינת ישראל בשנת 2012.

במרכז האמנה עומד עקרון ההכלה (inclusion) שפירושו חברה פתוחה ונגישה לכל, המאפשרת לאנשים עם מוגבלות להיות חלק ממנה בחופשיות וללא הגבלות.

האמנה מבוססת על ההבנה כי מוגבלות נובעת מיחסי גומלין בין לקויות בריאותיות לבין חסמים - בהם חסמים חברתיים, סביבה לא נגישה ועמדות שליליות. כל אלו מעכבים את השתתפותם המלאה והשווה של אנשים עם מוגבלות בחברה. לכן, האמנה עומדת על חובת המדינות להסיר חסמים אלה. כחלק מתהליך הסרת החסמים, האמנה מכירה בחשיבות הנגישות של הסביבה הפיסית, החברתית, הכלכלית והתרבותית, ובצורך בנגישות לבריאות, לחינוך, למידע ולתקשורת.
האמנה מדגישה את חשיבות האוטונומיה והעצמאות הפרטיים של אנשים עם מוגבלות, ואת זכותם לקבל החלטות בעצמם בענייניהם האישיים.

האקדמיה רואה בזכויות שוות לכל אדם כערך עליון ועושה הכל בכדי להטיב את ההנגשה החברתית, הסביבתית, התרבותית והטכנולוגית.

עד היום עמדו חסמים רבים מדי בדרכם של אנשים עם מוגבלות בדרך לשוויון ולמימוש הזכות ליהנות מהשכלה גבוהה ואנו מאמינים כי יישום מהיר ומוצלח של תקנות אלה יביא למהפכה של ממש במעמדם וחייהם של רבים בחברה הישראלית.

בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות תשנ"ח – 1998 ולתקנות שהותקנו מכוחו, מושקעים משאבים רבים בביצוע התאמות הנגישות הנדרשות. אנו שואפים לתת מענה לכל אדם ולהבטיח שמרחב הלימודים והעבודה והשירותים הניתנים לכל האוכלוסיות בבצלאל יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלות כדי לספק לכלל באי האקדמיה שירות שוויוני, מכובד, נגיש ומקצועי

רכזת הנגישות באקדמיה אחראית על תכנון ביצוע התאמות נגישות וכן מתן פתרון מידי לסטודנטים, עובדים ומבקרים הזקוקים לכך.
ניתן לפנות למידע, התייעצות ועזרה אל:
מר שמעון מלכה
025893253
Shimon.m@bezalel.ac.il
accessibility@bezalel.ac.il

פנייה בנושא נגישות
פניות בנושא נגישות, שאלות או הבהרות והצעות נוספות תוכלו להפנות אלינו באמצעות הטופס שבטור השמאלי של עמוד זה.  

לקריאה נוספת על הסדרי הנגישות הפיסיים, שירות הלקוחות ואתר האינטרנט – יש לעיין בהצהרת הנגישות