דקנאט הסטודנטים
مكتب عميد الطلبة
Dean of Students

לפרטים נוספים וייעוץ על מבנה הלימודים ועל היקפם ניתן לפנות אל:

שלי הרשקו, מנהלת התכנית
02-5893220
shelly@bezalel.ac.il

אסף אלקלעי, רכז ויועץ התכנית
02-5893220
asaf.e@bezalel.ac.il

 

תעודת הוראה

התכנית ללימודי הוראה באמנות ועיצוב בבתי הספר העל יסודיים בשיתוף בית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית.

החינוך לאמנות ועיצוב הינו נדבך בסיסי וחיוני בהתפתחות האישית והערכית של האדם בחברה. בשנים האחרונות נפתחו בבצלאל קורסים העוסקים בחינוך ומשלבים עשייה חברתית-קהילתית. תכנית תעודת ההוראה נפתחה בשנת הלימודים תשע"ג (2013) כשיתוף פעולה ייחודי בין בית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית לבין בצלאל.

משך הלימודים בתכנית - כשנתיים, והיא מיועדת לסטודנטיות ולסטודנטים מצטיינים (הן מבצלאל והן מהאוניברסיטה העברית), הלומדים בשנים מתקדמות ובעלי אוריינטציה חברתית וחינוכית.   
הלימודים נערכים בבצלאל ובאוניברסיטה העברית. ההכשרה המעשית בשנה הראשונה תתקיים במסגרת "פרחי בצלאל" - תכנית העומק, במסגרת מלמדים הסטודנטים בני נוער בבצלאל, ותזכה את המשתתפים במלגה.

 

חלק מהלימודים בבית הספר לחינוך יזכו להכרה במסגרת חובת הלימודים במחלקה להיסטוריה ותיאוריה לתואר האקדמי. בנוסף, יתכן וחלק מנקודות הזכות של לימודי התואר בבצלאל יוכרו לתעודת ההוראה.
מרבית הלימודים בתכנית יתקיימו ביום לימודים ארוך (יום ראשון) למשך שנתיים, וכן במספר ימי שישי לאורך השנה.

קישור לחוברת מידע מפורטת תשפ״ב לעיון והדפסה

ההרשמה לתשפ"ב 2021/2022 תסתיים ב-22.5.21
*שכר הלימוד לתכנית ללומדים בבצלאל מסובסד באופן ניכר, פרטים ימסרו למתעניינים.
 
צוות התכנית - להתייעצות ולהתלבטות בכל שאלה: שלי
הרשקו ואסף אלקלעי.

 

על פי החלטת משרד החינוך, על כל הבוגרות והבוגרים של לימודי תעודת ההוראה, הלומדים באוניברסיטאות ובמכללות להוראה, חלה חובת התמחות בהוראה. ההתמחות היא שנת העבודה הראשונה בהוראה ומטרתה לחזק את התפיסה המקצועית של הבאים בשעריה. עמידה בחובת ההתמחות בהצלחה מקנה רישיון לעסוק בהוראה, בתנאי שמקיימים אותה עד חמש שנים מסיום לימודי תעודת ההוראה.

הנוסח המלא של ההחלטה וההליכים לקבלת רישיון לעסוק בהוראה מתפרסמים בחוזר מנכ"ל סב/4(ב) מ-2.12.01.

לתכנית הלימודים מתקבלים תלמידות ותלמידים שסיימו תואר ראשון או תלמידים שסיימו שתי שנות לימוד לקראת התואר הראשון בציון ממוצע של 85 לפחות.
כל התלמידות והתלמידים יידרשו לעבור ועדת קבלה המורכבת מנציגי האוניברסיטה העברית ומנציגי בצלאל.

* ההרשמה משנה ב' ומעלה ומותנת בממוצע לימודי של 85 ומעלה.

 

 

מבנה תכנית הלימודים מותאם לדרישות המתווים החדשים בהכשרה להוראה ("מתווה אריאב") ומורכב מארבעה חלקים:

 • לימודי חינוך
 • אוריינות מחקר בחינוך והוראה
 • פדגוגיה ומתודיקה
 • התנסות מעשית

לימודי חינוך

חלק זה כולל קורסי חובה סמסטריאליים המתקיימים בבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים:

  • מחשבת החינוך                          
  • פסיכולוגיה של החינוך     
  • סוציולוגיה של החינוך  

קורסי חובת-בחירה (סמסטריאליים):

  •  קורס של בית הספר לחינוך                        
  •  שני קורסים רלוונטיים מתוך לימודי התואר בבצלאל     

אוריינות מחקר בחינוך והוראה

  • קורס אוריינות לבחירה מרשימת קורסי האוריינות המופיעה בשנתון האוניברסיטה העברית (סמסטריאלי) 
  •  קורס אוריינות רלוונטי מתוך לימודי התואר בבצלאל                                                        

פדגוגיה ומתודיקה         

  • סדנה מתודית בהוראת אמנות, שנה א' (שנתי)
  • סדנה מתודית בהוראת אמנות, שנה ב'  (שנתי)
  • נושאים נבחרים בתוכניות לימודים באמנות (סמסטריאלי)
  • סמינריון דידקטי בהוראת אמנות (כולל כתיבת עבודה סמינריונית – סמסטריאלי)

התנסות מעשית

  • התנסות מעשית בהוראת אמנות, שנה א'  (שנתי)
  • התנסות מעשית בהוראת אמנות, שנה ב'  (שנתי)

 בקורסים אלה יינתן פטור על סמך קורסים הנלמדים בבצלאל במסגרת לימודי התואר הראשון.

 

ההרשמה לתשפ"ב 2021/2022 עד ה 22 במאי 2021

שימו לב, ההרשמה משנה ב' ומעלה ומותנת בממוצע לימודי של 85 ומעלה

לטופס הרשמה >>

תשלום שכר לימוד לאוניברסיטה העברית
שכר הלימוד לתעודת הוראה הינו מחצית משכר הלימוד ללימודי תואר שני באוניברסיטה.
תלמידי בצלאל הלומדים בתכנית זו יזכו בהנחה בהיקף של 40% מגובה שכר הלימוד.
בנוסף לתשלום שכר הלימוד נדרשים הסטודנטים בתכנית לשלם דמי הרשמה ודמי רווחה כנהוג באוניברסיטה.

דמי הרווחה הנגבים במסגרת שכר הלימוד האוניברסיטאי ניתנים לביטול, בהתאם לנוהלי האוניברסיטה.

תשלום שכר לימוד לבצלאל
40% מתכנית הלימודים מתקיימת באקדמיה בצלאל כמפורט מעלה.

סטודנטים בתכנית יידרשו בתשלום של 1250 ₪ לשנה בלבד.

מלגה
ישנה אפשרות לקבל מלגה עבור השתתפות בפרויקטים חברתיים (בניהול דקאנט הסטודנטים בבצלאל),  אשר מוכרים כהתנסות המעשית.

סגל תכנית ההוראה מטעם בצלאל

ראש התכנית: שלי הרשקו

רכז ויועץ התכנית: אסף אלקלעי

טלפון: 02-5893220

פקס: 02-5893339

מייל: asaf.e@bezalel.ac.il

 

סגל התכנית מטעם האוניברסיטה העברית

ראש התכנית: ד"ר עופרה פורת 

מייל: ofraporath@walla.com

רכזת התכנית: טלי וינו אורן

מייל: talivo@savion.huji.ac.il