המרכז להוראת אמנות ועיצוב
مركز تدريس الفنون والتصميم
The Art & Design Teaching Center

גלריה ראשית

תוכן ראשי

פיתוח הוראה בת קיימא מחייב גישה הוליסטית, רב תחומית, יצירתית ופתוחה.

המרכז להוראת אמנות ועיצוב בבצלאל פועל ליצירת תשתית מקצועית והמשכית לפיתוח הוראה בבצלאל בהתייחס למאפייני ההוראה והלמידה הייחודיים של המוסד. בדומה ליצירה אמנותית ואומנותית, המרכז רואה במלאכת ההוראה פעולה יצירתית, דינמית, רפלקסיבית ומבוססת ידע. המרכז מעודד תהליכי פיתוח בתחומי ההוראה והלמידה, תוך שהוא מוביל יוזמות חדשניות בתוך בצלאל ובשיתוף פעולה עם מוסדות אקדמיים שונים בארץ ובחו״ל.

המרכז הוא גוף עצמאי במרחב הבצלאלי הפועל בשיתוף פעולה הדוק עם היחידות האקדמיות והמנהליות השונות בארגון, זאת מתוך אמונה כי פיתוח הוראה בת קיימא מחייב גישה הוליסטית, רב תחומית, יצירתית ופתוחה. באמצעות חברי וחברות המרכז, שהם בעצמם מרצים ומרצות במחלקות השונות בבצלאל, פועל המרכז בכל מרחבי ההוראה והלמידה באקדמיה, עוקב בשיטתיות אחר האתגרים איתם מתמודדות היחידות האקדמיות השונות ומגיב לצרכים העולים מהשטח.

המרכז פועל בשלושה מרחבים חופפים ומשלימים:

  • פיתוח הוראה - מסגרת לפיתוח כלים, רעיונות ומיומנויות הוראה למרצים
  • ניהול ההוראה - מסגרת להתפתחות מקצועית של מנהלים אקדמיים בנושאי פיתוח אקדמי, הערכת הוראה ולמידה, בניה והערכה של תכניות לימוד ופיתוח הנהגה אקדמית
  • מחקר ההוראה – מסגרת לעידוד ותמיכה של מחקר בנושאי הוראה ולמידה, המאפשרת למרצים להתבונן באופן שיטתי באופני הוראה שונים במטרה לפתח פרקטיקות חדשות

בצלאל הינה קהילה לומדת בה השותפים השונים ובראשם הסגל, הסטודנטיות והסטודנטים - עוסקים כל העת בחקירה של פדגוגיות ובעיצובן של חוויות למידה שונות, מגוונות וחדשות. המרכז מעוניין לשתף כמה שיותר בעלי עניין בתהליכי הפיתוח והמחקר של ההוראה והלמידה במוסד, ולחלוק את הידע, הכלים והרעיונות המפותחים במסגרתו עם עוד ועוד מעגלים.

מה קורה במרכז