המרכז להוראת אמנות ועיצוב
مركز تدريس الفنون والتصميم
The Art & Design Teaching Center

רכז הוראה ולמידה דיגיטלית, חשיבה אסטרטגית וליווי מרצים

רכזת מחקר הוראה ולמידה, חשיבה אסטרטגית וליווי מרצים

פיתוח הוראה, עיצוב קורס, חשיבה אסטרטגית וליווי מרצים

פיתוח תחום המגוון הרב תרבותי בהוראה באקדמיה וחשיבה אסטרטגית

פיתוח תחום אסטרטגיות למידה, אחראי רשתות חברתיות וחשיבה אסטרטגית