אורי יקותיאל | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

אורי יקותיאל

רכז הוראה ולימידה דיגיטלית, חשיבה אסטרטגית וליווי מרצים