המרכז להוראת אמנות ועיצוב
مركز تدريس الفنون والتصميم
The Art & Design Teaching Center

סלון בצלאל / שיחות עם אנשי רוח מהעולם על ענייני השעה

סלון בצלאל #1 יעקב הכט

סלון בצלאל #2 פרופ׳ יאניס וארופאקיס

סלון בצלאל #3 פרופ׳ דאגלס ראשקוף

סלון בצלאל #4 ג׳רון לנייר

סלון בצלאל #5 פרופ׳ סוגטה מיטרה

סלון בצלאל #6 — פרופ׳ שושנה יעקב הכט

סלון בצלאל #7 — בן נלסון
(קישור יעלה בקרוב)

המסדרון / מפגשי עמיתים פתוחים לשיתוף רעיונות בהוראה

המסדרון #1 — הגשות מרחוק

המסדרון #2 — מיומנויות מרחוק

המסדרון #3 — הערכה מסכמת

הממטרה / כלים ורעיונות בהוראה

הממטרה #1 — כלים ורעיונות בהוראה

הממטרה #1  כלים ורעיונות בהוראה
כישלון כנקודת מוצא להצלחה, ד״ר עמלה עינת

הקנקן / פורמטים מעוררי השראה בהוראה

הקנקן 1  פורמטים מעוררי השראה בהוראה

הקנקן 1 — פורמטים מעוררי השראה בהוראה
דברי פתיחה

הקנקן 1  פורמטים מעוררי השראה בהוראה
David White, UAL

הקנקן 1 — פורמטים מעוררי השראה בהוראה
Making Thinking

הקנקן 1 — פורמטים מעוררי השראה בהוראה
כולל מע"מ

הקנקן 1  פורמטים מעוררי השראה בהוראה
חומר מחקר ותיאוריה

הקנקן 1 — פורמטים מעוררי השראה בהוראה
עיר זרה

הקנקן 1 — פורמטים מעוררי השראה בהוראה
הוראה גמישה

הקנקן 1 — פורמטים מעוררי השראה בהוראה
הטבעי והסינתטי

הקנקן 2  המרכז להוראת אמנות ועיצוב
פורמטים מעוררי השראה בהוראה

הקנקן 2 — פורמטים מעוררי השראה בהוראה
דברי פתיחה

הקנקן 2 — פורמטים מעוררי השראה בהוראה
אנימציה כאמנות של תנועה: פדגוגיה של יד, ראש וגוף

הקנקן 2 — פורמטים מעוררי השראה בהוראה
סטודיו ללא מקום: ההזדמנות שבסיכון

הקנקן 2 — פורמטים מעוררי השראה בהוראה
למעלה, למטה ולצדדים: למידה בקבוצות מעורבות במסגרת שבוע סדנאות

הקנקן 2  פורמטים מעוררי השראה בהוראה
דיאלקטיקה של הוראה: על דיון פוסטמודרני בשלוחה החרדית

הקנקן 2 — פורמטים מעוררי השראה בהוראה
למידה היברידית: פורמט חדש ללימודי תוכנות מחשב בכיתה הטרוגנית

הקנקן 2 — פורמטים מעוררי השראה בהוראה
Dr. Silke Langen, Dr. Mark Readman

הקנקן 2  פורמטים מעוררי השראה בהוראה
Roadshow: יוצאים מגבולות האקדמיה- פורמט חלופי לתערוכת סוף שנה

מה קורה במרכז