המרכז להוראת אמנות ועיצוב - אירועים קודמים | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים