המרכז לפיתוח מקיים
مركز التطور المستديم
Bezalel’s Sustainable Development Hub

תו 'בצלאל בסביבה'

בבצלאל מתקיימת עשייה מרשימה של פרויקטים העוסקים בקיימות במסגרת קורסים בעלי אוריינטציה סביבתית, בקורסים שאינם מוגדרים כסביבתיים ובפעילויות מגוונות נוספות. 'בצלאל בסביבה' הוא פרויקט ליצירת פלטפורמה בין-תחומית המהווה קרקע פורייה לשיתופי פעולה בין סטודנטים ומרצים במחלקות שונות בבצלאל ובין ארגונים שונים סביב העיסוק בקיימות.

כדי לתת ביטוי לאחריות הסביבתית של הסטודנטים והסטודנטיות כמעצבים וכיוצרים, מתקיימת בבלאל החל משנת 2015 תערוכה פנימית בתוך תערוכת סוף השנה שאוספת עבודות העוסקות בנושא הקיימות, בייחוד כאלה העוסקות בנושאי סביבה וקהילה ומעניקה להן את התו. 

את תו 'בצלאל בסביבה' ניתן למצוא בין הפרויקטים בתערוכת הבוגרים בכל המחלקות, עם פירוט המדדים הסביבתיים והקהילתיים של העבודה שקיבלה אותו. מגוון העבודות הסביבתיות והחדשניות בבצלאל מוצג במהלך הקיץ גם בדף ייעודי באתר בצלאל ובו מידע רב ומפורט יותר על העבודות.

סטודנטיות וסטודנטים החושבים שפרויקט הגמר שלהם מוביל שינוי סביבתי או קהילתי, מגלם ביטוי של ערכים מקיימים ולפיכך ראוי להיכלל במסגרת התו 'בצלאל בסביבה – קיימות וקהילה', מוזמנים ליצור קשר במייל: דר׳ אלעד פרסוב, ראש המרחבelad.persov@post.bezalel.ac.il