קתדרת אונסקו בבצלאל ללימודי שימור ועיצוב אורבני | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים