רשות המחקר - קול קורא | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים