כלל אקדמי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

תוצאות עבור
כלל אקדמי

  • בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים פועלת להצלחתם האקדמית של סטודנטים וסטודנטיות ומעניקה מדי שנה פרסי הצטיינות לאלו שבלטו במהלך שנת הלימודים הן בהישגיהם האקדמיים והן בפרויקטים בולטים ובמעורבות חברתית