התכנית לתואר שני בעיצוב אורבני
برنامج اللقب الثاني في التصميم المدني
Master's Program in Urban Design (M.Urb.Des)

קישור לשנתון - לעיון בתכנית הלימודים המלאה ובפרטי הקורסים

התכנית מבוססת על שתי חטיבות לימוד ודיון עיקריות

- לימודי עיצוב

- תשתיות בעיצוב אורבני

  1. מעבדות פרויקט גמר:

בחטיבה זו עוסקים הסטודנטים במשך ארבעה סמסטרים בעיצוב ותכנון סוגיות אורבניות שונות. לימוד זה נעשה מתוך הבנה שלצד המימד מקצועי של העשייה, יש משמעות אקדמית ומחקרית הנובעת מתוך עשייה זו.

 

  1. תשתיות בעיצוב אורבני:

אל לימודי המעבדה מצורפים מקצועות התמך של  כלים דיגיטליים לעיצוב אורבני, שיטות מיפו, הליכי תכנון, שיטות ומתודולוגיות בעיצוב אורבני ותכנון ערים, כלכלה עירונית, תחבורה, ניהול ומדיניות אורבנית. נושאים אלו מזימים את עבודת המעבדות באופן שוטף.

 

  1. לימודים עיוניים:

קורסי ליבה (חובה) ובחירה: הקורסים נבחרו בשל הרצון לדון בעיר כתופעה היסטורית תרבותית, חברתית וכלכלית ולעסוק בפרדיגמות התכנוניות שנהגו במאתיים השנים האחרונות.

 

  1. סמינרים:

מאפשרים התעמקות בנושאים ממוקדים המהווים חלק מהפן העיוני של הלימוד ועוסקים בנושאים מגוונים כגון ירושלים-כתופעה היסטורית, אוניברסאלית, קונפליקטואלית וכעיר שאיננה שייכת רק לתושביה; העיר המודרנית כתופעה פוליטית, תרבותית וחברתית.

 

בנוסף, קולוקיום - סדרת הרצאות אורח בתחומים מגוונים תינתן אחת לשבועיים וההשתתפות בה חובה על הלומדים במהלך השנתיים הראשונות (ללא נ"ז).