התכנית לתואר שני בעיצוב אורבני
برنامج اللقب الثاني في التصميم المدني
Master's Program in Urban Design (M.Urb.Des)

תוצאות 1 - 20 מתוך 33
מ
עד
מ
עד
יום רביעי
9:00-12:00
מרצה‎: יפורסם בהמשך מרצה
סמסטר ב
יום רביעי
18:00-20:00
סמסטר קיץ
מיפוי הוא פעולה של ברירה וחיבור – זו נקודת המוצא לקורס שיעסוק באחד הכלים האפיסטמולוגיים החשובים שבנמצא. נדון במושג עצמו ככלי פרשני וככלי מעצב מציאות ונבחן שורה של מיפויים גיאו-…
יום רביעי
9:00-12:00
מרצה‎: ד"ר תמר ברגר
סמסטר ב
יום שישי
9:00-10:00
מרצה‎: לינור לנקין
סמסטר א
יום רביעי
9:00-12:00
מרצים: ד"ר חוסני אלח'טיב שחאדה, פרופ' אדר' סנאן עבד אל קאדר
סמסטר ב
משמעות הנוף האורבני עברה טרנספורמציה בשנים האחרונות. קורס זה יחקור את האופן שבו הנוף הפך למודל של עירוניות בעקבות הlandscape urbanism. מטרתו של הקורס להפגיש את הסטודנטים עם גוף…
יום שישי
12:00-14:00
מרצה‎: פרופ' אליסה רוזנברג
סמסטר ב
במרכז בניית המרחב האורבני ניצב העיצוב האורבני כשיטה המרכזית שמחברת בין הבנת המרחב התלת -ממדי, התצורה העירונית והמורפולוגיה הרקמתית לבין הנוף החברתי, התרבותי, הכלכלי והסביבתי. בו…
יום רביעי
9:00-10:00
סמסטר א
תרבות כמאפשרת פיתוח בר-קיימא השנים 2015 ו- 2016 סיפקו טקסטים אשר השפיעו באופן משמעותי על האופן שבו אנו חושבים בשדה האורבניזם- שימור ופיתוח. הייצוג הישראלי היה משמעותי ביצירת…
יום רביעי
10:00-13:00
מרצה‎: פרופ' אדר' מייק טרנר
סמסטר ב
הקורס, יתמקד בסדרה של מתודולוגיות גרפיות קלאסיות ועכשוויות בהן השתמשו ומשתמשים מעצבים אורבניים, על מנת לנתח, לקדם ולהצהיר רעיונות של עתיד והווה אפשרי לסביבה הבנויה. מול ובתגובה…
יום שישי
10:00-12:00
מרצה‎: אלון שריג
סמסטר א
התפתחותו ומיסודו של העיצוב העירוני כדיסציפלינה במהלך החמישים השנים האחרונות התרחש על רקע תהפוכות רבות בגישות ותפיסות עולם במדעי החברה ובשדות העיצוב, שעל שניהם הוא נשען. מתוך…
יום שישי
12:00-14:00
מרצה‎: אדר' עופר מנור
סמסטר א
מטרת המעבדה הראשונה בתואר: "קוד אורבני" היא פיתוח של הבנה של החיים במרחב האורבני דרך התבוננות, תיעוד ותיקוף אבחנות אינטואיטיביות באזור מוגדר של העיר. זו השנה הרביעית לקיומה של…
יום רביעי
13:00-18:00
מרצים: אדר' מירב עידית בטט, אדר' אדווה מטר, דניאלה סמיטס-פוסק
סמסטר א
המעבדה תתמקד בבחינה של עירוניות פרוורית בישראל משנות ה-80 של המאה העשרים ועד ימינו, תוך דגש על שיטות וכלי מיפוי. נתחקה אחר מאפייניו הטיפוסיים של דפוס זה של עירוניות ותפיסות…
יום רביעי
13:00-18:00
מרצים: אדר' נעה אפל, עמיר בלבן, אדר' אדווה מטר
סמסטר א
המעבדה תתמקד בשכונת אבו תור. השכונה התחומה בין גיא בן הינום, דרך חברון, יער השלום וטיילת שרובר, מהווה גילום מובהק של קו התפר ושל השינויים שעברה העיר ירושלים מאז 1948. במהלך 19…
יום רביעי
13:00-18:00
מרצים: ד"ר אריאל הנדל, גנית מייזליץ כסיף, יעל אגמון
סמסטר ב
מרצה‎: פרופ' אדר' סנאן עבד אל קאדר
סמסטר קיץ
המעבדה תהווה מקום מפגש למחקר ודיון בסוגיות המרכזיות הנוגעות לעיר ולצורות המגורים בה וביחס בינהם לפיתוח והתחדשות עירונית. בשנים האחרונות ,בין אם כתולדה של מצב כלכלי או כשאיפה…
יום רביעי
13:00-20:00
מרצה‎: אדר' נעה אפל
סמסטר א
מורשת אורבנית היא משאב חיוני לחיים בערים ובאזורים אורבניים. היא כוללת רכיבים מוחשיים ובלתי מוחשיים הקשורים במגוון האנושי הקיים בערים בהווה וזה שהתקיים בהן בעבר. טמון בה פוטנציאל…
יום רביעי
13:00-20:00
מרצה‎: עדי סלע וינר
סמסטר א
פרויקט גמר הוא הזדמנות להגדיר עמדה אישית בהיבט מסוים של תחום העיצוב האורבני ביחס לאתגרים, לסוגיות ולבעיות העומדות בלב הפרקטיקה העכשווית. מעבדת פרויקט הגמר היא שלב מקדים לפיתוח…
יום רביעי
13:00-20:00
מרצה‎: פרופ' אליסה רוזנברג
סמסטר א
יום שישי
12:00-14:00
מרצה‎: ד"ר אדר' ארז גולני סולומון
סמסטר ב
יום חמישי
15:00-19:00
מרצים: אליזבטה זיידנר, אתי יעקובי
סמסטר א
יום ראשון
9:00-15:00
מרצה‎: ד"ר אדר' יוסי קליין
סמסטר א

מה קורה בתכנית