מעבדת פרויקט גמר | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

מעבדת פרויקט גמר

קוד
730772056
שעות אקדמיות
45
נ"ז
3
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 20:30

פרויקט הגמר הוא הזדמנות לחקור סוגיה בתחום העיצוב האורבני ביחס לאתגרים העומדים בלב הפרקטיקה העכשווית. מעבדת פרויקט הגמר היא שלב מקדים לפיתוח פרויקט הגמר האישי. היא נועדה לייצר מסגרת עבודה משותפת, וכן חשיבה ודיון קבוצתי לסייע בגיבוש הפרויקט. המעבדה תתמקד בשלושה מסלולים: נוף (נופים חסינים), מורשת אורבנית (נופים אורבניים-היסטוריים) ומגורים (חיים אורבניים). מפגשי המעבדה יוקדשו למיפוי ראשוני של שדה הפרויקט, להגדרת הנושא ולניסוח שאלת המחקר, ללימוד ולניתוח של  ספרות ותקדימים רלוונטיים ולזיהוי אתר בו יבחרו להתמקד.