כלים דיגיטליים לעיצוב אורבני | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

כלים דיגיטליים לעיצוב אורבני

קוד
730772175
שעות אקדמיות
30
נ"ז
1
סמסטר ב
יום
שישי
בשעה 12:30 - 14:00

הקורס, יתמקד בסדרה של מתודולוגיות גרפיות קלאסיות ועכשוויות בהן השתמשו ומשתמשים מעצבים אורבניים, על מנת לנתח, לקדם ולהצהיר רעיונות של עתיד והווה אפשרי לסביבה הבנויה. מול ובתגובה למתודולוגיות אלו, הקורס יתקיים במסגרת של הרצאות קצרות ותרגילים שבועיים אישיים, מתוכם הסטודנטים יפתחו דרכי פעולה ושיטות עבודה דו מימדיות ותלת מימדיות, במגוון של כלים דיגיטליים רלוונטים, לייצוג, ניתוח ותכנון האספקטים הבנויים של המרחב. כל אחד מהתרגילים, יכלול הצהרה גרפית מרחבית ודיגיטלית המסבירה את עמדת הדימוי ביחס לסוגייה החברתית, פוליטית, סביבתית או טכנולוגית אותה הוא מנתח.