מעבדה 3: ירושלים | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

מעבדה 3: ירושלים

קוד
730772052
שעות אקדמיות
90
נ"ז
6
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 20:30

המעבדה תתמקד בשכונת אבו תור. השכונה התחומה בין גיא בן הינום, דרך חברון, יער השלום וטיילת שרובר, מהווה גילום מובהק של קו התפר ושל השינויים שעברה העיר ירושלים מאז 1948. במהלך 19 שנים חצה את השכונה "הקו העירוני", שטח הפקר ברוחב של כמה עשרות מטרים, שהיה עובי העיפרון על המפה ששורטטה בידי משה דיין והמפקד הירדני עבדאללה א-תל. לאחר 1967 ומחיקתו בפועל של הקו הירוק נחשבה אבו תור לשכונה המעורבת היחידה בעיר, אך מאז פרוץ האינתיפאדה הראשונה ב-1987 הלכו וגברו תהליכי ההפרדה – וכיום מערכות החינוך, הרווחה והתחבורה בחלקה הערבי של השכונה מתנהלות באופן נפרד לחלוטין מאלה שבצדה היהודי. במעבדה, נשתמש במגוון מיפויים כדי לעמוד על מאפייניו השונים של האתר, בקנה מידה מקומי, עירוני ואזורי; נתחקה אחר ההיסטוריה של האתר והשינויים שחלו בטריטוריה מבחינה פוליטית, חברתית ותכנונית; ונבחן את מגוון הנראטיבים והגישות לאתר. בתוך כך, ניצור ״לקסיקון״ מרחבי למקום, שיגדיר, לצד מיפוי מעמיק, מושגים וכיוונים חדשים לעתידו של האתר. לבסוף, הסטודנטים במעבדה יוזמנו להשתמש במגוון הכלים והשיטות שלמדו במעבדות הקודמות כדי להציע חזון לעתיד האתר, הלוקח בחשבון את היבטיו השנויים במחלוקת, ומציע אסטרטגיית התערבות אורבנית מכילה ומאפשרת לאתר מורכב זה, שהוא כה ייחודי מצד אחד, וכל כך מייצג את המקום ואנשיו, מצד שני. אסטרטגיית התכנון שתפותח במעבדה תחקור את יחסי הגומלין בין הגורמים השונים במרחב לא רק ככלי להבנת ומיפוי המרחב אלא גם כהזדמנות להתערבות דרך פעולות תכנון המתמקדות ביצירת מערכות יחסים חדשות במרחב. הפעולה התכנונית תשלב בין פרקטיקות תכנון אופרטיביות שצומחות מן היום יום (bottom up), לבין אלה הבוחנות את המרחב מלמעלה ומאפשרות ראייה מושכלת ובעלת מעוף של הקונטקסט הרחב (top down). מתוך התפיסה של גיוון ושונות כערכים מובילים בפיתוח וריפוי המרחב, תציע המעבדה התערבויות תכנוניות המייצרות אינטרקציות ויחסים חדשים, ככלי לקידום צדק מרחבי ו"הדדיות" במרחב האורבני על ידי תפרים וקוים חדשים בין הציבורי והפרטי, הפתוח והסגור, הבנוי והטבעי.