מעבדה 2: השדה האורבני הישראלי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

מעבדה 2: השדה האורבני הישראלי

קוד
730772179
שעות אקדמיות
45
נ"ז
3
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 20:30

המעבדה עוסקת בעיר הישראלית, באתגרי ההווה והעתיד שלה, בקונקסט המקומי והגלובלי. מרחב המושפע ממשבר האקלים, זעזועים פוליטיים, תנאי חירום ומשבר שלא הכרנו בעבר אשר דורשים התייחסות חדשה, מודעת וגמישה.

העיר הישראלית מתפתחת באופן המתואר במחקר העיצובי העכשווי במושג "העיר ההוריזונטאלית" - זו מתאפיינת במרחב "שטוח", לא היררכי, בפיזור של תשתיות ושל תופעות אורבניות שצמחו והתפתחו לצד "העיר הקלאסית".

המעבדה תתמקד בבחינה מחודשת של העירוניות הישראלית כפי שהתפתחה מאמצע המאה העשרים ועד ימינו דרך ההבחנות המסורתיות של עיר - פרבר. נתחקה אחר מאפייניו הטיפוסיים של דפוס זה של עירוניות ותפיסות המגורים, תעסוקה ופנאי שהוא מניח, ויחסיו עם המרחב הפתוח והטבע שבתחום העיר וסביבה.

המעבדה תשים דגש על שיטות וכלי מיפוי המבקשים לחרוג מהדיונים הכמותניים והטכניים הרווחים ולמפות במבט רחב את התופעה על היבטיה התכנוניים, הצורניים, הכלכליים-חברתיים, הפרוגרמטיים וההיסטוריים.

הצלבת נקודות מבט אלה תשמש לזיהוי מאפייניו התכנוניים הייחודיים של המרחב, על יתרונותיהם, חסרונותיהם וההזדמנויות הגלומות בהם. מתוך כך נפתח תרחישי עתיד לאתר הנבחר שעל בסיסם יציעו הסטודנטים/ות אסטרטגיות ופעולות תכנוניות המתערבות באתר ומשנות אותו.