Nadav Sheratzky | Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusalem