המעמד הכפול | Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusalem

המעמד הכפול

Code
30048
Total Hours
0
Credits
1
Semester B
Course Day
Tuesday
Time 17:30 - 20:30

Introduction to body environment design במסגרת הקורס המסכם א לימודי התדמנות בשנה א' הסטודנטים יתרגלו את הפעולה הראשונית של דיגום בדים שונים על גוף. עיצוב בגד דרך פעולת דיגום חופשי, והעברתו בשלב שני לגזרה שטוחה. על ידי תרגילים שונים הסטודנטים יחזקו את יכולתם והבנתם בבניית בגד בצורה אינטואיטיבית ויצירתית תוך התחשבות בתלת הממדיות של הגוף ועד כמה אפשר לצאת ממנו. בנוסף הסטודנטים יתרגלו פיתוח מגזרת יסוד על הבובה בתלת ממד ושינוי הקווים והנפחים בדרך פיסולית ואיך להעביר את העיצוב החדש לגזרה שטוחה.