מבוא למחשבת האמנות העכשווית ב' | Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusalem

מבוא למחשבת האמנות העכשווית ב'

Code
24000121
Total Hours
28
Credits
2
Semester B
Course Day
Wednesday
Time 10:00 - 11:30