מבוא למחשבת האמנות העכשווית ב' | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

מבוא למחשבת האמנות העכשווית ב'

קוד
24000121
שעות אקדמיות
28
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 11:30

קורס המבוא התיאורטי של התכנית יפגיש בין חטיבות נבחרות בתיאוריה הביקורתית לבין סוגיות מרכזיות באמנות העכשווית. בבסיסו תוצב שאלת היחסים בין התיאוריה לפרקסיס - כשאלה של המחשבה החברתית הביקורתית, ממרקס ואילך, שעוסקת בקשר בין המשגה תיאורטית לבין פעולה פוליטית וטרנספורמציה חברתית; וכן שאלה של האמנות העכשווית שבה העשייה האמנותית מעוצבת גם מתוך אופני המחשבה והביקורת המתקיימים בה. במהלך הקורס נדון במורשת המודרניזם והאוונגרד, בחברת הראווה ובתרבות ההמונים; בדימוי כאשלייה, ראווה או אידיאולוגיה ובאנטי-דימוי כאפשרות אמנותית; בקטגוריה של העכשווי; בסינגולריות בין אוניברסליזם ופוליטיקת זהויות; בשאלת המדיום ובמצב הפוסטמדיומאלי; במעמד האובייקט ובאמנות השתתפותית; ובפוסטקולוניאליזם, בגלובלזיציה של עולם האמנות ובאפיסטמולוגיות מן הדרום הגלובלי.