Shoe design - Transitions | Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusalem

Shoe design - Transitions

Code
300322
Total Hours
0
Credits
4
Semester A
Course Day
Tuesday
Time 14:00 - 17:00

Shoe design: Trans-formative Shoes חייו של אדם כרוכים במעברים : מסעות פיסיים או רוחניים / רגשיים / פסיכולוגיים / תודעתיים , טקסים בכלל וטקסי - מעבר בפרט, סיטואציות משנות חיים, מעברים חדים או תהליכיים, מעברים בזהות העצמית, מעברים שהם בשליטתנו או מחוץ לשליטתנו, מעברים בין המרחב הפרטי לבין הציבורי, בין קודש לבין חול, בין אדם לבין זולתו ותרבותו. בהתייחס לכך, הסטודנט ימקד כיוון מחקר ממנו יפתח קונצפט וצורה לעיצוב זוג נעליים שימושיות ולבישות המיועדות לסיטואציה או מצב ספציפיים ומייצגות את התפיסה האישית ביחס למעבר . הקורס מבקש לבסס ולהרחיב את המיומנויות ויכולות העיצוב וההבנייה של נעליים, משלב גיבוש הרעיון ועד למוצר מוגמר , תוך הרחבת היריעה הטכנולוגית / תכנונית / חומרית וההתאמה ביניהם למוצר המתוכנן.