עיצוב נעליים: מעברים | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

עיצוב נעליים: מעברים

קוד
300322
שעות אקדמיות
0
נ"ז
4
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 14:00 - 17:00

חייו של אדם כרוכים במעברים : מסעות פיסיים או רוחניים / רגשיים / פסיכולוגיים / תודעתיים , טקסים בכלל וטקסי - מעבר בפרט, סיטואציות משנות חיים, מעברים חדים או תהליכיים, מעברים בזהות העצמית, מעברים שהם בשליטתנו או מחוץ לשליטתנו, מעברים בין המרחב הפרטי לבין הציבורי, בין קודש לבין חול, בין אדם לבין זולתו ותרבותו. בהתייחס לכך, הסטודנט ימקד כיוון מחקר ממנו יפתח קונצפט וצורה לעיצוב זוג נעליים שימושיות ולבישות המיועדות לסיטואציה או מצב ספציפיים ומייצגות את התפיסה האישית ביחס למעבר . הקורס מבקש לבסס ולהרחיב את המיומנויות ויכולות העיצוב וההבנייה של נעליים, משלב גיבוש הרעיון ועד למוצר מוגמר , תוך הרחבת היריעה הטכנולוגית / תכנונית / חומרית וההתאמה ביניהם למוצר המתוכנן.