עושים/ות משהו טוב | יוזמות בשעת חירום-אנגלית | Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusalem