המרחב לפיתוח מקיים - צוות | Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusalem