מסלול התמחות בשימור ומורשת | Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusalem