נוהל למניעת עישון

הנהלת האקדמיה רואה חשיבות רבה ופועלת לשמירה על סביבת עבודה וסביבת לימודים בריאה ונקייה מעישון.
 
זאת בהתאם לחוק להגבלת העישון והחשיפה לעישון התשמ"ג 1983  האוסר על עישון במקומות ציבוריים וקובע כללים ברורים למניעת העישון ולמניעת חשיפת הציבור לנזקי העישון.
 
 
הנוהל מפרט  את המקומות המותרים לעישון במתחם האקדמיה, תחומי האחריות, אופן האכיפה, אופן הטיפול במעשנים במקומות האסורים לעישון ועוד - לעיונכם.
 
אנו מודים מראש לכלל עובדי האקדמיה, סגל מינהלי וסגל אקדמי, על שיתוף הפעולה שלכם בשמירה על סביבה נקיה מעישון בבצלאל.

 

לעיון בנוהל