הגשת תלונה על עבירת משמעת | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

הגשת תלונה על עבירת משמעת

להלן טופס הגשת תלונה על סטודנט/ית בבצלאל בגין חשד לעבירת משמעת. טרם הגשת התלונה מומלץ לעיין בתקנון המשמעת של הסטודנטים.ות (נספח א' בקובץ)

 

פרטי המתלונן.ת

פרטי האירוע:

כאן יש לרשום כל הידוע על מבצע עבירת המשמעת (שם, מחלקה, שנה)

הסיבות להגשת התלונה בהתאם לתקנון

קישור לתקנון - עבירות מפורטות בנספח א' סעיף 3