Conversation Piece | Friction-Resonance | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

Conversation Piece | Friction-Resonance

ביאטריצ׳ה ברוביה וניקולאס צ׳אנג
תאריך:
31.5.22

המחלקה לצורפות ואופנה מזמינה את הקהל הרחב להרצאה מקוונת במסגרת הסדרה "גוף תרבות". הפרויקטConversation Piece  החל בשנת 2011 כיצירה משותפת שיזמו האמנים ביאטריצ׳ה ברוביה וניקולס צ׳אנג. במסגרת פרויקט זה, מבקשים ברוביה וצ׳אנג לבחון את יחסי הגומלין בין דיסציפלינות כמלאכה, אדריכלות ועיצוב, תוך ניווט דרך מערכות ותפיסות, על מנת להתמקד ולבחון את תפקידם של תכשיטים.

הרצאתם של תציג את זווית ראייתם על עשייתם המשותפת כזוג וכן עם גורמים נוספים, בתוך חלל הסטודיו, ולעתים קרובות מחוצה לו. הקרקע החומרית לנקודת מבט זו תוצג על ידי מבחר פרויקטים שפותחו במסגרת עבודתם המשותפת בת אחת עשרה השנים ב-Conversation Piece. בין היתר יידון שיתוף הפעולה בין היוצרים כפרקטיקה אמנותית המונעת על ידי חיכוך, במסגרתה הבעלות על היצירה מתמזגת יחדיו, יכולת התגובה והאחריות נבחנת דרך תכשיטים כמו גם הגבולות שנפרשים, המחברים מושגים כמו מקום, גוף, ואובייקטים טכנולוגיים בעולם חומרי מורכב.

אירוע מקוון
יום שלישי | 31.5.22 | 20:00

לינק להצטרפות