Share knowledge | המחלקה לצורפות ואופנה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

Share knowledge | המחלקה לצורפות ואופנה

תאריך:
30.1.23

המחלקה לצורפות ואופנה מזמינה לסדרת מפגשים פרי שיתוף פעולה של הקורס ״דיגיטל קראפט״, הנלמד במחלקה, עם אוניברסיטת ג׳פרסון, פילדלפיה. במסגרת שיתוף הפעולה יתקיימו 3 מפגשים שיחברו בין מיומנויות מגוונות בין הקראפט לדיגיטל.

מפגש ראשון

Body Scanning | מאיה קפלן

Meghan Kelly | Performance Knits

יום שני | 30.1.23 | 15:00

המפגשים יתקיימו בזום

להצטרפות