זכייה בתוכנית מענקי פורד לצוות הגג הירוק

פורסם ב
30.11.08

האקדמיה מברכת את ד"ר רוני לב, איל רונן וחברי צוות הגג הירוק, הפועלים למען שיפור איכות הסביבה ושימורה עם זכייתם בתכנית מענקי פורד לשימור הסביבה לשנת 2008 ומודה לכל חברי הצוות שהקדישו מזמנים ומרצם.