Community Power | אתגר הנגשת חשמל ממקורות מתחדשים | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

Community Power | אתגר הנגשת חשמל ממקורות מתחדשים

פורסם ב
30.1.22

מדינות רבות, לרבות ישראל, הכריזו על כוונתן לאסור מכירת כלי רכב מזהמים המונעים במנוע בעירה פנימית. יחד עם זאת ידוע כי רשת החשמל מוגבלת ביכולתה לספק את האנרגיה הנדרשת לתחבורה מבוססת חשמל. כדי לעמוד באתגר, נדרשת חשיבה חדשנית-יזמית, להתאמת תשתיות, עדכון רגולציה, בניית ממשקי משתמשים וחינוך שוק. אחד הכלים לפתרון בעיה מורכבת זו הוא מעבר למשק אנרגיה מבוזר, המעודד גיבוש קהילות אנרגיה, שאינן פולטות מזהמים, קרובות למקום הצריכה, ומעודד לכידות חברתית.

מאגד JLM Impact המורכב ממרכזי חדשנות ויזמות של בצלאל, האוניברסיטה העברית בירושלים ועזריאלי - מכללה אקדמית להנדסה מזמין סטודנטים וסטודנטיות לקחת חלק באתגר הנגשת חשמל ממקורות מתחדשים ולהצטרף למעבדת החדשנות. המעבדה תעניק למשתתפיה הכשרה בתחומי הרעיונאות, המידול והסטוריטלינג, ובמהלכה ייפגשו המשתתפים והמשתתפות עם מומחים ויזכו לליווי מקצועי בשלבי הפיתוח השונים. בסיום התהליך, הם יתבקשו לפתח פתרונות קהילתיים לשימוש באנרגיה מתחדשת, יציגו אותם "מצגת משקיעים" בפני צוות מומחים, ויוכלו לזכות במענק כספי.

רישום והשתתפות

ההשתתפות במעבדה פתוחה לסטודנטים/ות, סגל אקדמי וחוקרים/ות מבצלאל, מהאוניברסיטה העברית ומעזריאלי - מכללה אקדמית להנדסה, מכל תחומי הידע, המעוניינים לעסוק בסוגיה מורכבת, להיחשף לידע מעשי, לקבל כלים פרקטיים יזמיים, לפתח פתרונות חדשניים בקבוצה רב-תחומית וליצור קשרים עם גורמים מסייעים מהאוניברסיטה ומהתעשייה.

מועד אחרון לרישום 20.2.22. 

לתכנית המפגשים, למידע נוסף ולרישום