קהילדמיה | קול קורא להצגת קורסים והשתתפות בכנס | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קהילדמיה | קול קורא להצגת קורסים והשתתפות בכנס

אמנות בשילוב קהילה באקדמיה
פורסם ב
24.3.22

המחלקה לתרבות חזותית וחומרית בשיתוף החוג לתולדות התיאטרון, האוניברסיטה העברית בירושלים יוצאות בקול קורא להצגת קורסים והשתתפות בכנס "קהילדמיה - אמנות בשילוב קהילה באקדמיה".  

הכנס יעסוק בקורסים המחברים בין סטודנטים, סטודנטיות, מרצות ומרצים וקהילה באמצעות פרקטיקות של אמנות ואקטיביזם. הכנס יבקש ליצור מרחב שיחה בו יפגשו סטודנטים, מרצות ומרצים המעבירים קורסים בעלי מאפיינים אלו, לשתף פרויקטים, טקטיקות פעולה, אתגרים וחסמים לצד דיון בחוזקות ויתרונות של קורסים מבוססי אמנות המשלבים קהילה.

מטרה נוספת של המפגש היא לבנות קהילת מרצות ומרצים שתשתף ידע תיאורטי ופרקטי, כלים מעשיים, תאפשר תמיכה הדדית, ותעודד שיתופי פעולה עתידיים בין המרצים במוסדות השונים.

בחלקו הראשון של הכנס יציגו המרצות והמרצים את הקורסים ופרויקטים נבחרים שנוצרו במסגרתם, תוך התייחסות לאתגרים, חסמים, חוזקות והצלחות. בחלקו השני של הכנס ייפתח פאנל בו המנחים יציגו למשתתפים בשיתוף מגיבים מתוך המוסדות השונים (דיקני סטודנטים, ראשי מחלקות וכו׳) דרכים לפיתוח, שגשוג וקידום קורסים אלה ואף הרחבתם.

אנו מזמינים מרצות ומרצים שהעבירו בעשור האחרון קורסים מבוססי אמנות ועיצוב משתפי קהילה (בתהליכים חברתיים, בתוצרים ו/או בשילוב אקטיביזם) במוסדות גבוהים לאמנות להציג את עבודתם.

הכנס יערך ב-25 במאי 2022, בין 10:30 ל-16:00 בירושלים וישודר במקביל בזום.

מרצה פותח, פרופ׳ יאן טיכי, ביה״ס, המכון לאמנות שיקגו

על ההצעות לכלול:

  • שם המרצה
  • שם המוסד בו הקורס הועבר
  • שם הקורס ושנים בהם הועבר
  • תיאור קצר של הקורס, תיאור תהליכים ותוצרים, עד 250 מילים.
  • עד 10 דימויים מתוך התהליכים והתוצרים
  • את ההצעות יש לשלוח ל: artandactivism.course@gmail.com
  • המועד האחרון למשלוח: 12 באפריל 2022

ועדה אקדמית: 

פרופ׳ אורי ברטל, ראש המח׳ לתרבות חזותית וחומרית, בצלאל
איתן שוקר, מרצה בכיר, בצלאל
ד״ר דיאגו רוטמן, ראש החוג ללימודי התיאטרון, האוניברסיטה העברית בירושלים