קול קורא | תו ״בצלאל בסביבה - קיימות וקהילה״ 2024 | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קול קורא | תו ״בצלאל בסביבה - קיימות וקהילה״ 2024

המרחב לפיתוח מקיים
פורסם ב
4.7.24

בצלאל מעודדת פרויקטים המשלבים חשיבה מקיימת כחלק מרכזי בתהליכי מחקר, עיצוב, תכנון ויצירה, מתוך אחריות אישית ומקצועית כלפי הקהילה, הסביבה והדורות הבאים. 

החל משנת 2015 התפתחה בבצלאל יוזמה לעידוד פרויקטי גמר העוסקים בתחומי הקיימות על ידי הענקת תו ״בצלאל בסביבה - קיימות וקהילה״. הפרויקטים העומדים בקריטריונים יקבלו תו שיוצב בתערוכת הבוגרות/ים לצד פרויקטי הגמר.

תהליך בחירת הפרויקטים:

תהליך בחירת העבודות שיקבלו את התו מתבצע במחלקות - כל מחלקה בוחרת פרויקטים נבחרים מבין הסטודנטיות/ים שהגישו מועמדות לקבלת התו. 

קריטריונים:

אנו מחפשים פרויקטים המשלבים מדדים בין שני תחומים לפחות: פיזיים, תרבותיים או חברתיים, והמובילים ליצירת אימפקט מהותי על המשתמשים/ות או הצופים/ות.

* תרבות - פרויקטים המקדמים שיח ביקורתי בתחומי האקלים והסביבה, המעודדים חשיבה מקיימת, ומערערים על נורמות של איכות, נחשקות וערך נתפש.
* חברה - פרויקטים המכוונים ליצירת חוסן קהילתי מתמשך, מובילים לשינוי התנהגות סביבתי של יחידים וקהילות ויצירת ממשקים . 
* פיזי - פרויקטים המציגים חשיבה על מקורות חומרי הגלם והשפעתם על המשתמשים והסביבה בשלבים השונים של מחזור השימושיות שלהם. פרויקטים המתייחסים לסוגיות של אנרגיה הנצרכת בתהליך הייצור, היצירה והשימוש. השפעות הפרויקט על מערכות אקולוגיות ועל פליטות פחמן, וכל השפעה פיזית אחרת. 
* יעדי הפיתוח המקיים של האו״ם - פריוקטים המתייחסים לפחות ליעד אחד מתוך 17 יעדי הפיתוח שהציבה האו״ם בתחום הקיימות הגלובלית. לרשימה המלאה.

לכל שאלה, התלבטות ובירור באם הפרויקט שלכם/ן עומד בדרישות, מוזמנים לפנות אלינו במייל:
sustainability@bezalel.ac.il

טופס הרשמה לתו ״בצלאל בסביבה - קיימות וקהילה״

תאריך אחרון להגשה: 13.7.24