גלעד אופיר | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

גלעד אופיר

גלעד אופיר חוקר עולם פוסט-אנושי לנוכח המציאות הפוליטית והקיומית הקיצונית. לאור נזילות תנאי הקיום האישיים והעולמיים ובעוד מבני כוח עולמיים ומנגנוני בקרה נמוגים ויעילותם הולכת ופוחתת, ניתן לתאר בצורה הטובה ביותר את עבודות הצילום והמיצבים של אופיר כמעשה קיום שמצביע מעבר לעצמו.

העבודות המופשטות מציגות התייחסות הן לחומר והן למושגיות הקשורים זה בזה. באופן אינטואיטיבי וכמעשה של דימיון הם מעוררים נופים פיקטיביים ונזילים, הספוגים ברמזים של גופים מעין-אנושיים דמויי-בעלי-חיים מעובדים, שתכונותיהם קשורות בעיקר לזמן ופחות לחלל. התמונות, הקולאז'ים והמשטחים השקופים נכנעים לחלוטין לדינמיות ותנועה, ובכל זאת יוצרים מצב של קרבה ומתח בין נושא לאובייקט.

תמונה
גלעד אופיר - עבודה
Piss Flower,120x120 cm,2013